In-de-hand

Bureau voor Organisatieadvies, Coaching, Training en Meninstructie

Bij het coachen en counselen werken met spiegelende paarden kan zeer confronterend zijn

Toelichting Werkvormen

Bij In-de-hand staat de werkvorm ten dienste van de ontwikkeling die is gewenst is. De werkvorm wordt daarnaast beïnvloed door het budget dat aanwezig is. Maatwerk word daarom regelmatig toegepast. Schroom niet daarnaar te vragen.

Bij alle werkvormen staat het zelf doen en ervaren centraal. De theorie die nodig is wordt opgehangen aan de kapstok van de praktijk. In sommige gevallen is er dan ook nauwelijks een apart theorie deel. De benodigde theorie wordt aan de praktijkervaring toegevoegd. In andere gevallen wordt er wel apart stilgestaan bij de theorie.

Er is een verschil in individuele trajecten en groepstrajecten. Deze laatste kunnen gesloten (je als groep aanmelden) zijn of open (ieder meldt zich zelf aan voor een groepsactiviteit).

Er zijn eenmalige kortdurende activiteiten of langdurige trajecten. In volgorde van tijdsduur:

Bij elke werkvorm gaat In-de-hand er van uit dat de cliënt het werk verricht. Het is immers zijn/haar wens/probleem/ontwikkeling! In-de-hand spant zich in alle de aanwezige kennis en ervaring in te zetten om de ontwikkeling opgang te brengen en te ondersteunen waar nodig. De kennis en ervaring beslaan de gebieden van training, coaching, counseling, organisatieontwikkeling, projectmatig werken, mens en dier (m.n. paard).

Bij een aantal werkvormen worden paarden gebruikt bij een aantal nooit en bij sommige varieert dat. Paarden worden vooral ingezet als.:

Zie ook unieke methode en contra-indicaties

Copyright In-de-hand, contactformulier, juli 2014