In-de-hand

Bureau voor Organisatieadvies, Coaching, Training en Meninstructie

De Groeicirkel van In-de-hand, hulpmiddel bij coaching en teamontwikkeling
Toelichting Unieke Methode

Veel mensen reageren met verbazing over deze op het oog verschillende activiteiten. Vooral het mennen wordt met verbazing begroet. Toch is er meer overeenkomst dan in eerste instantie lijkt. Natuurlijk coach ik mensen die willen leren mennen. En ja, je kan zeggen dat met paard en wagen ergens naar toe rijden een teamprestatie is. Maar geldt het ook de andere kant op? Hebben paarden en het mennen ook met organisatieadvies (teamcoaching) en met coaching van mensen te maken?

Mijn eigen meninstructeur is rondom 1990 met de combinatie van het mennen met paarden en het managen van een team gekomen. Hij ontdekte dat het mennen met paard en wagen een prima metafoor is voor het managen van een bedrijf of een team. Aan de hand van de praktische ervaring met het mennen zijn de problemen en sterke kanten van de eigen organisatie in beeld te brengen.

En hoe zit dat met het inzetten van paarden bij een coachingstraject? Paarden hebben een spiegelend karakter, dat houdt in dat ze zonder verborgen agenda direct op het gedrag van een ander individu reageren. Uitgangspunt hierbij is uw aandacht, houding en stemgebruik meer dan de woorden. Daarom worden paarden bij de ontwikkeling van leiderschapsstijl ingezet.

Zelf heb ik ook mogen ervaren dat ze bij veel coachingstrajecten in te zetten zijn. Er is aan het paard veel meer te zien dan de wijze waarop leiding wordt geven. Dit geldt zowel bij het vrijwerken met het paard als tijdens het mennen. Zie ook hieronder.

Geven paarden het antwoord op uw vragen of lossen ze al uw problemen op? Nee, wel helpen ze u sneller tot de kern te komen. En dat levert tijdwinst op bij uw ontwikkeling of de ontwikkeling van uw bedrijf. En dat geldt ook voor de groeicirkel. Over de In-de-hand-Groeicirkel is hier meer te lezen. Ook die maakt onderdeel uit van de unieke werkwijze van In-de-hand. De methode die gebruikt worden komen uit richting van organisatieverandering, coaching en counseling. Ze gaan uit van de mogelijkheden die er zijn (maar niet benut worden) en van de ontwikkelingsmogelijkheden die mensen hebben. Namen als Rogers (RET(B)) en termen als cognitieve psychologie, humanistische benadering om maar een paar te noemen zijn heel belangrijk voor de dienstverlening van In-de-hand.

Allemaal gericht op een effectieve en efficiënte begeleiding van u, uw team, zelfs uw paard op weg naar het bereiken van uw doelen.

Toelichting Aanpak

De aanpak bij een mogelijke opdracht is in alle gevallen hetzelfde: In een intakegesprek wordt door de cliënt aangegeven wat de vraag is, welk doel men wil bereiken en wat van In-de-hand wordt verwacht. Vanuit de kant van In-de-hand wordt aangegeven welke dienst (evt. op maat gemaakt) kan worden aangeboden (zie groeicirkel). Als overeenstemming bereikt wordt over doel, aanpak en kosten, wordt een overeenkomst ondertekent en kan er gestart worden.

Belangrijk is te realiseren dat welke vorm ook gekozen wordt er altijd sprake is van persoonlijke en gevoelige informatie. Gelukkig blijkt uit de evaluaties telkens weer dat er veel vrijheid en vooral veiligheid gevoeld wordt tijdens de verschillende trainingen, workshop, coaching etc.. Hierdoor kunnen mensen zich ook echt openstellen voor ontwikkeling. Duidelijke afspraken horen daar wel bij. Meer daarover leest u bij privacy.

Een compleet traject kent drie fases, namelijk eerst een onderzoeksfase. Hierin wordt onderzocht wat er aan de hand is. Dan een toekomstfase, waarin gekeken wordt hoe de toekomst eruit zou moeten zien en via welke alternatieve wegen deze te bereiken is. En als laatste een actiefase en het doorzetten. Hierin worden de plannen voorzien van acties om te zorgen plannen ook gehaald worden.

Tijdens deze fases worden veelvuldig paarden betrokken. Er kan op verschillende manieren met paarden gewerkt worden. Paarden als spiegel; deze methode wordt gebruikt om snel veel inzicht in het eigen gedrag/reacties/emoties/gedachten/leiderschapsstijl/(non-)verbale communicatie te krijgen. Tevens kan geoefend worden met nieuw gedrag en reactie op situaties.

Paarden in de kudde; bij deze methode wordt een kudde opgezocht en wordt deze van afstand bestudeerd. Het gedrag in de kudde wordt gekoppeld aan het dagelijks leven. Thema's als de manier van in een groep/de maatschappij staan, leiden geven en leiderschap krijgen, komen hier onder andere naar voren. Ook kijken naar de toekomst hoort hierbij.

Mennen van paarden; deze methode kan ingezet worden als metafoor voor het werken in een team, het (letterlijk) aansturen van een team en het leidinggeven. Het gaat daarbij nooit om wat is goed of fout, maar om wat is er en wat werkt en wat niet. Het is aan de cliënt om de keuze te maken dit hoort bij mij of dit werkt tegen mij en wil ik veranderen.

Tijdens het werken met de paarden wordt veel gesproken over wat er gebeurt. Altijd met in het achterhoofd de vraag die de cliënt heeft. De inzichten die tijdens het werken met de paarden zijn verkregen worden benut om uw doel te bereiken. Ook tijdens de onderzoeksfase zullen mensen in de omgeving al veranderingen opmerken. De inzichten die u vanaf het eerste uur krijgt zult u (bijna vanzelf) al toepassen in het dagelijkse leven.

Per fase kan als richtlijn 5 bijeenkomsten van een uur gerekend worden. De duur van een fase en van een volledig traject is niet altijd in te schatten. Daarom wordt tijdig aangegeven dat het van te voren ingeschatte aantal bijeenkomsten moet worden bijgesteld. Naast de werkvorm met de paarden zijn er meer werkvormen mogelijk hierover leest u meer bij werkvormen.

Ook over het verschil in coaching en counseling is meer informatie te vinden. En hier vindt u leest u wanneer het werken met paarden niet aan te raden is: contra-indicatie

Copyright In-de-hand, contactformulier, juli 2014