In-de-hand

Bureau voor Organisatieadvies, Coaching, Training en Meninstructie

Robert eigenaar In-de-hand

C.V. Robert Schuller

Na mijn universitaire opleiding bestond mijn eerste baan uit voorlichtende en bedrijfsadviserende taken. In de loop van de tijd is hier het provinciaal projectleiderschap voor de milieuthema's energie en water, aan toegevoegd. Belangrijkste ervaringen bij deze werkgever waren het omgaan met weerstanden, het geven van voorlichting presentaties, werken in projecten en werken met derden die voor de projecten het uitvoerende werk gingen verrichten.

Vanuit deze taken en ervaringen werd ik gevraagd door een accountantskantoor om advies over het opzetten van een advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Vervolgens mocht ik het opzetten ook in praktijk gaan brengen. Een taak die mij leerde dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie maar vooral dat leidinggevenden regelmatig via een roze bril naar hun bedrijfsonderdeel kijken.

Hierna ben ik gevraagd door een ander accountantskantoor om in een vooraanstaand team van adviseurs mee te draaien. Als juridisch adviseur heb ik o.a. rechtszaken gevoerd bij de Raad van State en de Belastingkamer. De taken werden al snel uitgebreid naar ondersteuning van Bureau Vaktechniek (communicatie met klanten via nieuwsbrieven & informeren en opleiden van medewerkers). Vanuit deze afdeling heb ik tevens ervaring opgedaan met de ontwikkeling en het aan de wetgeving laten voldoen van software. Tevens heb ik deel uitgemaakt van een werkgroep die de landelijke politiek beïnvloedde bij de totstandkoming van wetten.

Na zes jaar advisering begon ik onrustig te worden. Een verandering was nodig. Advies heeft vaak als nadeel dat mensen een aantal jaren later niets geleerd blijken te hebben. Mensen zelf sterker maken leek mij mooier en nuttiger. Op het moment dat ik dit idee in mijn persoonlijk netwerk begon te vertellen, kreeg ik een aanbod om te werken bij een branche organisatie.

Naast inhoudelijk deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ordening beleid, was vooral het trainen en coachen van lokale bestuurders en het invoeren van een nieuw bestuursmodel van belang. Hij starte bij de afdeling Afdelingsfunctionarissen (liefkozend de afdeling fusie en ruzies genoemd) en ging na opheffen verder bij de afdeling Verenigingszaken.

In verschillende stappen is het taken pakket veranderd en uitgegroeid tot specialist verenigingszaken. De taken waren trainen (hoe moet ik besturen, presenteren en onderhandelen) en coachen van verenigingsbestuurders, verbeteren van de communicatie van de vereniging met de leden met het doel om leden te boeien en te binden. Ook de samenwerking van de vereniging met derden formaliseren hoorde bij het takenpakket. De belangrijkste ervaringen deed ik op bij het interne politieke spel tussen de verschillende lagen van de organisatie, bij het politieke spel met externe organisaties, haantjesgedrag, implementeren van verandering in gedrag en werken, implementeren van visie, missie, actieplannen etc., werken met convenanten, het organiseren van ledenevenementen en het coachen van bestuurders.

Inmiddels is in het eigen bedrijf veel ervaring opgedaan met coachen en trainen van individuele professionals en teams en met sparringpartner zijn voor MKB-ers. Dit alles met behulp van diverse werkvormen. Altijd met als doel effectief en efficiënt een ontwikkeling in te zetten. Klanten zijn te vinden in diverse sectoren, lees hierover meer bij de portfolio-onderdelen van de verschillende diensten.

Copyright In-de-hand, contactformulier, juli 2014