Robert Schuller zet zich voor u in als coach en/of meninstructeur

In-de-hand

Bureau voor organisatie-ontwikkeling, teambuilding, coaching

én men-instructie


Toelichting Privacy

Privacy is voor In-de-hand een belangrijk punt. In-de-hand werkt met gevoelige informatie: de verhalen en gevoelens van mensen. Deze mogen nooit op straat komen te liggen. Het is belangrijk te weten wat In-de-hand voor privacy beleid voert. Daarom enige toelichting.

Digitale privacy is een belangrijk maar geen eenvoudig punt (1, 2, 3, 4, 5 ). Zelfs bij belangrijke instanties gaat het regelmatig mis en liggen persoonsgegevens op straat. Wat doet In-de-hand.

Ook In-de-hand moet zich en wil zich aan de wet houden. Een aantal gegevens zullen daarom wel opgeslagen blijven om zo aan aan de eisen van o.a. de Belastingdienst te voldoen. Naam, adres, woonplaats en de dagen en tijden waarop is gesproken tijdens het traject blijven daarom in ieder geval bewaard. Maar alleen voor het doel aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De wet en een rechter kunnen In-de-hand verplichten inhoudelijke kennis van een cliënt te overhandigen aan officiële instanties. Mocht dit noodzakelijk zijn en plaatsvinden wordt de cliënt daarvan op de hoogte gesteld.

Verder geldt dat uw bezoek aan de website (www.in-de-hand.nl) niet wordt vastgelegd, er worden geen cookies geplaats en geen script gebruikt. Cookies worden alleen bij de blog geplaatst (i.v.m. functioneren) en gelden alleen voor die sessie. Na het sluiten van de browser horen ze weg te zijn. Als In-de-hand per email periodiek informatie aan u verstrekt kunt u zich daarvoor intekenen en uittekenen. Niet alleen de eerste keer is het mogelijk uit te tekenen maar op elk moment kunt u aangeven dat u geen behoefte heeft aan ongevraagde email.

In het geval dat u als werknemer van uw werkgever een traject aangeboden krijgt waarbij de werkgever betaalt, is het goed het volgende te weten. De inhoud van het traject verandert niet als niet u, maar uw werkgever betaalt. Wel zullen de doelen die u wilt bereiken in overeenstemming moeten zijn met het doel waarvoor uw werkgever u een traject aanbiedt. Over de verhouding coach-werkgever-werknemer kan onduidelijkheid ontstaan. Is die coach wel te vertrouwen of vertelt hij alles aan mijn baas? De volgende afspraken worden daarom met werkgever en werknemer gemaakt. Doordat een werkgever betaalt, is hij betrokken bij het traject en wil graag op de hoogte gehouden worden van het traject. Dit gebeurt ook. De informatie die de werkgever krijgt bestaat uit:

Copyright In-de-hand, Contactformulier, 2016